07.07.2021.

Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера nextbiz

Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера nextbiz, специјализованог софтвера за управљане финансијама буџетских корисника (јавна набавка број 1/2021) - преговарачки поступак.