22.07.2021.

Јавна набавка услуге - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме

Отворен поступак јавне набавке услуге - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, LAN мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих ИКТ компоненти, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала.