21.05.2022.

Завршена Летња школа урбанизма 2022.

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, уз подршку Инжењерске коморе Србије, а под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства просвете, науке и технолошког развоја одржана је 18. по реду међународна научно-стручна конференција „Летња школа урбанизма“ од 19. до 21. маја 2022. године у Врњачкој бањи.

Скуп су отворили Светлана Чеперковић из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Марица Мијајловић председница Инжењерске коморе Србије, др Дејан С. Ђорђевић председник Асоцијације просторних планера Србије, др Александар Јевтић председник Удружења урбаниста Србије и Дарко Вучетић помоћник директора РГЗ-а.

/content/Vesti/2022/05/LSU-BD1.png

Стручњаци Републичког геодетског завода су припремили и презентовали неколико радова у оквиру главних тематских области: здрави град, е-простор – нови информациони систем катастра непокретности (резултати, новине), нови облици туризма и дигитализација јавних простора.

/content/Vesti/2022/05/LSU-varenica.png

Помоћница директора Јелена Матић Вареница представила је рад под називом „Праћење изградње објеката у Србији у периоду 2015-2021. за информисано одлучивање“, који је написала заједно са колегама Александром Симић, Владимиром Расулићем и Слободанком Теодосић.

/content/Vesti/2022/05/LSU- Ivana.png

Ивана Штрбац, др Марина Јовановић Миленковић и Бојан Теодосијевић презентовали су рад „Масовна процена вредности непокретности и инвестиционе локације као подршка развоју привредних активности – хармонизација са другим елементима е-Простора“.

/content/Vesti/2022/05/LSU- milos teodosic.png

Актуелан рад насловљен „Регистар ризика од катастрофа као систем за ефикасно и хармонично управљање ризицима – надградња кроз е-Простор“ представили су аутори Саша Рикановић, Вања Шимунић, др Марина Јовановић Миленковић, Давор Ђуран и Немања Паунић, док је др Љиљана Живковић презентовала рад под називом „Ка интегралном планирању и управљању одрживим развојем простора Републике Србије: концепт еПлан као део система еПростор“ који је написала заједничким радом са колегама Филипом Петровићем и Јеленом Томић.

/content/Vesti/2022/05/LSU-Ljiljana.png

Ана Милосављевић, Бојана Неговановић и Марина Кањо представиле су унапређења у организацији рада РГЗ-а у раду насловљеном „Организација и комуникација као кључна компонента у циљу постизања успешнијег и квалитетнијег рада у Републичком геодетском заводу“.

/content/Vesti/2022/05/LSU- Ana.png

Дискусија учесника конференције која је уследила након презентованих реферата представника РГЗ-а показале су да је Републички геодетски завод постигао изузетне резултате на пољу дигитализације, унапредио начин пословања и углед институције, али и омогућио другим корисницима да квалитетније и ефикасније обављају своје активности користећи бројне услуге РГЗ-а које су им на располагању.

/content/Vesti/2022/05/LSU-rizik.png