21.07.2022.

Јавна набавка услуге - Набавка услуге сервисирања и одржавања возила

Јавни позив за отворени поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге сервисирања и одржавања возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода (ЈН 15/2022).
Датотеке за преузимање