19.09.2022.

Извештај о раду јавних бележника за август 2022.

Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/2022/09/Tabela 1avg.jpg

Извештај за август 2022.

Број достављених исправа: 29.593

Просечан број по јавном бележнику: 130

 

/content/pages/onama/статистика/2022/09/Grafik 1avg.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2022/09/Grafik 2avg.jpg

 

Број обустава у посматраном месецу: 494

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 1,67%  ( Разликује се од процента из табеле јер је добијено методом АВЕРАГЕ )

 

/content/pages/onama/статистика/2022/09/Grafik 3avg.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2022/09/Grafik 4avg.jpg

 

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи хттпс://ргз.гов.рс/вести/4154/вест/кумулативни-изве%Ц5%А1тај-у-периоду-01072018-01102021 

Започните разговор са оператером