19.10.2022.

Извештај о раду јавних бележника за септембар 2022.

Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/2022/10/Tabela 1-S.jpg

Извештај за септембар 2022.

Број достављених исправа: 30.361

Просечан број по јавном бележнику: 134

 

/content/pages/onama/статистика/2022/10/Grafik 1-S.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2022/10/Grafik 2-S.jpg

 

Број обустава у посматраном месецу: 541

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 1,78%  ( Разликује се од процента из табеле јер је добијено методом АВЕРАГЕ )

 

/content/pages/onama/статистика/2022/10/Grafik 3-S.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2022/10/Grafik 4-S.jpg

 

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи хттпс://ргз.гов.рс/вести/4154/вест/кумулативни-изве%Ц5%А1тај-у-периоду-01072018-01102021 

Започните разговор са оператером