19.11.2022.

Заштитник грађана од РГЗ тражи да РГЗ без правног основа омогући приступ катастарском информационом систему из иностранства што доводи до угрожавања правног и безбедносног система као и начела поузданости у земљишној администрацији у Србији.

/content/Vesti/2022/11/odgovor 1.2.png

/content/Vesti/2022/11/odgovor 2.png