24.04.2023.

Јавне набавке услуге - Одржавање хигијене у пословним просторијама Републичког геодетског завода и његовим организационим јединицама

Отворен поступак јавне набавке услуге - Одржавање хигијене у пословним просторијама Републичког геодетског завода и његовим организационим јединицама (јавна набавка број 1/2023).