12.05.2023.

Откривена значајна вредност делимично регулисаног тржишта непокретности у Србији: 2,5 милијарде евра и изазови за грађане

Укупна вредност тржишта непокретности у 2022. години је износила рекордних 7,5 милијарди евра. Међутим, чак трећина од укупне вредности прометованих непокретности односно 2,5 милијарди евра, долази са делимично регулисаног система тржишта непокретности.

Тржиште непокретности у Србији се дели на регулисано, делимично регулисано и нерегулисано тржиште непокретности. Републички геодетски завод је објавио нови извештај о тржишту непокретности који садржи информације са регулисаног и делимично регулисаног система тржишта непокретности у Србији из ког се јасно види да је делимично регулисан систем тржишта непокретности у константом расту како у броју трансакција на овом тржишту тако и у вредности оствареног промета.

Број уговора закључених у оквиру делимично регулисаног система тржишта у 2022. години износио је 21.784 што представља раст од 119% у односу на 2019. годину. Такође, у случају куповине директно од инвеститора 80% укупне вредности прометованих непокретности долази са делимично регулисаног тржишта.

Од инвеститора се најчешће купују станови где је такође приметан  значајан пораст куповина на делимично регулисаном систему тржишта непокретности у последње четири године. Проценат куповине станова директно од инвеститора на делимично регулисаном тржишту у односу на целокупно примарно тржиште станова у 2022. достиже 71% (са 49% у 2019.) за територију Републике Србије и чак 84% за Град Београд (са 51% удела у 2019.).

Овај извештај обухвата све категорије тржишта како би се грађани и привреда информисали о стању и дешавањима на тржишту непокретности са циљем да допринесе већој транспарентности и бољем функционисању тржишта, омогући грађанима и привреди да донесу информисане одлуке, као и да помогне доносиоцима одлука у области непокретности. Пословање на уређеном тржишту подразумева свест учесника у погледу правног оквира и потенцијалних ризика у случају одступања од оквира.

Регулисан систем тржишта непокретности је законски уређен начин купопродаје непокретности, у којем се све процедуре одвијају у складу са прописима. У овом систему, све непокретности су уписане у катастар непокретности, што омогућава правну сигурност и заштиту права учесника у трговини. Захтеви за упис у катастар за непокретности које се налазе на регулисаном тржишту решавају се у законском року од 5 радних дана.

Делимично регулисани систем тржишта непокретности обухвата непокретности које нису уписане у катастар непокретности и који је само делимично регулисан законима и уредбама. У пракси, то значи да, иако постоје прописи који уређују одређене аспекте, врло често процес утврђивања права, процес регистрације, процес заштите учесника на тржишту непокретности, процес финансирања од стране финансијских институција и др. нису у потпуности регулисани. Најчешћи разлози су да документација није подобна за упис у катастар непокретности, односно недостаје неки обавезни елемент за упис у катастар непокретности у складу са важећим законом, документација није предата за упис или документација настала приликом утврђивања права није спроводива. У овим случајевима рокови за решавање не могу бити прецизно дефинисани јер некретнине које се налазе на делимично регулисаном тржиту имају веома комплексне и компликоване процедуре за утврђивање права власништва.

Нерегулисан систем тржишта непокретности обухвата некретнине које нису изграђене у складу са законским прописима. Ове непокретности нису уписане у катастар и налазе се ван контроле надлежних институција. Купци су често изложени ризику од преваре, јер су неинформисани о правном статусу непокретности коју купују а РГЗ нема податке о трансакцијама са нерегулисаног система тржишта непокретности.

Републички геодетски завод ће од сада извештавати по овим принципима како би се лакше разумели сви параметри и дешавања на тржишту, у циљу његовог бољег разумевања, уз наду да ће бити од велике помоћи за све грађане и привреду. 

Датотека за преузимање