17.03.2017.

Оснаживање жена кроз остваривање права на земљишту

Републички геодетски завод учествовао је у периоду од 08. до 09.03.2017. године на конференцији о родној једнакости у Тирани коју је организаовала Немачка организација за међународну сараднју (GIZ), ангажован од стране Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), а у оквиру пројекта Отворени регионални фонд за југоисточну Европу – Правна реформа (ORF LR) у сарадњи са Организацијом за храну и пољопривреду (FAO).

GIZ координира своје активности на подручју Западног Балкана ради промоције напретка циља 5а, у оквиру Циљева одрживог развоја (SDG), под називом Родна једнакост. Ради остваривања овог циља планирано је да се предузму реформе како би се женама дала једнака права на економским ресурсима, као и приступ власништву и контроли над земљом и другим облицима власништва, финансијским услугама, наслеђивању и природним ресурсима, а све у складу са законодавством у земаљама Западног Балкана.

Отворени регионални фонд за југоисточну Европу – Правна реформа (ORF LR), реализује регионални пројекат „Род и права на земљишту“. Пројекат је почео у јануару 2017. године и трајаће 18 месеци. Главни циљ пројекта је унапређење регионалне размене која се тиче родно осетљиве примене имовинских права у југоисточној Европи, са фокусом на представнике правне струке, нотаре и институције задужене за упис права на земљишту.

Студијска истраживања су показала да жене са јаким наследним правима имају и до 3,8 пута веће приходе и да су шансе да доживе насиље у породици 8 пута мање. Током трајања конференције размотрени су извештају свих земаља учесница о тренутном стању и препрекама у области поседовања права на непокретности у односу на родни аспект. Закључак је да је улога званичника укључених у процес уписа права и то катастарских службеника и нотара, као и њихова међусобна сарадња од кључног значаја за побољшање родне равноправности у приступу земљишту.

Просечан национални ниво жена које су уписане као власници или сувласници на земљишту у земљама у којима је Отворени регионални фонд активан варира: Србија - 39%, Албанија 29%, Црна Гора - 26%, Федерација Босне и Херцеговине - 25%, Македонија - 17%, Црна Гора - 26%, али постоје и региони са 3% жена које су уписане као власници или сувласници земљишта. Захваљујући претходној иницијативи коју су покренуле ФАО и Светска банка, институције у наведеним земљама су упознате са статистиком и посвећене поправљању ситуације.

Уз подршку пројекта правни оквир земаља биће у поступку провере путем коришћења ФАО методологије - Алата за правну процену и профила земље са тачно дефинисани индикаторима чија ће реализација бити праћена у форми извештаја надлежних институција за сваку појединачну меру. Конкретно, индикатори који се односе на надлежност Републичког геодетског завода су родна равноправност у имовински правима и промовисање и олакшавање уживања законских права на земљишту, у ком правцу је потребно и даље спрододити активности у овој области.