EuroBoundaryMap


EuroBoundaryMap (EBM) је европски референтни скуп података административних јединица и статистичких региона за размеру 1:100 000. Скуп података садржи границе, називе и националне кодове административних и статистичких јединица који се обезбеђују од стране европских националних картографских и катастарских организација. Поред националне административне поделе, укључени су подаци о статистичким кодовима и јединицама који су дефинисани од стране националних институција надлежних за послове статистике укључујући NUTS класификацију. Тиме је омогућено повезивање ажурних података о административним јединицама са статистичким информацијама.

EuroBoundarylMap израђује се у формату ArcGIS Geodetabase у просторном референтном систему WGS84. Немачка савезна агенција за картографију и геодезију (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie – BKG) задужена је за техничку подршку члановима и управљање процесом израде производа.

Подаци о административним јединицама за територију Републике Србије према службеним подацима из Регистра просторних јединица које је припремио Републички геодетски завод укључени су у EuroBoundaryMap ver. 5.0 од 2011. године.

Услови коришћење EuroBoundaryMap скупа података су дефинисани у складу са лиценцом споразумом и политиком наплате података.

EuroBoundaryMap
EuroBoundarylMap Licence