ИЗВЕШТАЈИ О РЕГУЛИСАНОМ И ДЕЛИМИЧНО РЕГУЛИСАНОМ СИСТЕМУ ТРЖИШТА НЕПОКРЕТНОСТИ

За сваку државу од виталног је значаја да се промет непокретностима одвија у оквирима прописа и институција које чине уређено тржиште.

РГЗ је на основу података којима располаже у својим регистрима дошао до увида у постојање све чешће праксе трговине непокретностима мимо прописима уређеног оквира у којем су заштићена права учесника у овим трансакцијама.

Као резултат тога, Републички геодестки завод објављује Извештаје о регулисаном и делимично регулисаном систему тржишта непокретности, објашњава појмове као и последице по грађане и државу. Анализе приказане у овим извештајима извршене су на основу података са тржишта непокретности достављених од стране органа овере који су регистовани у Регистру цена непокретности.

Извештај о регулисаном тржишту за 2023.годину
Извештај о делимично регулисаном тржишту за 2023.годину
Извештај о регулисаном и делимично регулисаном систему тржишта непокретности
Извештај о регулисаном и делимично регулисаном систему тржишта непокретности у Републици Србији за прво полугодиште 2023.