ИЗВЕШТАЈИ О РГЗ ИНДЕКСУ ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

Праћење кретања цена и промета непокретности је веома важно за успешно вођење економских политика и развој друштва. Индекси цена непокретности један су од најзначајнијих параметара за прецизно и кредибилно праћење трендова на тржишту непокретности.

Републички геодетски завод развија индексе цена непокретности на основу модела за масовну процену који поред цена из купопродајних уговора узимају у обзир и различите карактеристике непокретности из релевантних извора - Катастра непокретности, Регистра стамбених заједница, Геосрбије и пореске администрације.

Републички геодетски завод је новембра 2022. први пут објавио индекс цена станова за Републику Србију, који је израђен у складу с међународним методолошким смерницама и на тај начин омогућио грађанима и привреди бесплатан, транспарентан и прецизан увид у податке на основу којих могу да прате кретања на тржишту станова које је доминантно тржиште и даје добру индикацију кретања нивоа цена укупног тржишта некретнина у Србији. Републички геодетски завод прати међународне трендове и најбољу праксу и ради на успоставњу индекса цена и осталих врста непокретности.