ИЗВЕШТАЈИ О СТАЊУ НА ТРЖИШТУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Извештаји о стању на тржишту непокретности Републичког геодетског завода су ауторитативни извештаји који садрже различите податке и статистике са тржишта непокретности у одеђеном временском периоду и израђени су на основу података Регистра цена непокретности. Регистар цена непокретности је успостављен за потребе масовне процене вредности непокретности и представља централизовани систем за прикупљање, верификацију, визуелизацију података из уговора о промету непокретности достављених од стране органа овере и води се у складу са Правилником о процени вредности непокретности.

Извештаји о стању на тржишту непокретности су допринос сагледавању стања на тржишту непокретности у Републици Србији и израђују се на кварталном, полугодишњем и геодишњем нивоу. Полугодишњи и годишњи извештаји се објављују и проширеном издању за професионалне кориснике и садже нешто већи број статистичких прилога и анализа.