Jавне набавке


13.06.2024.
Отворен поступак јавне набавке добара - Набавка, испорука и монтажа новог новог система хлађења InRow DX и демонтажа старог

12.06.2024.
Јавни позив за јавну набавку услуге – Набавка услуге обавезног осигурања службених возила Републичког геодетског завода

10.06.2024.
Jавнa набавкa - Одржавање CISCO комуникационе опреме

10.06.2024.
Jавнa набавкe услуге - Одржавање комуникационе опреме за колаборацију система IP телефоније

31.05.2024.
Отворен поступак јавне набавке добара – Набавка папира и ситног канцеларијског материјала

31.05.2024.
Отворен поступак јавне набавке услуге –Набавка услуге одржавања геодетско-катастарског информационог система

24.05.2024.
Јавна набавка добара - Набавка, испорука и монтажа нових каналских клима уређаја и демонтаже старих ради унапређења хлађења у сервер сали

24.05.2024.
Јавна набавка добара – набавка, испорука и монтажа новог УПС 40КВА уређаја и демонтажа старог

23.05.2024.
Отворен поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге и израде и обезбеђења потврде о техничкој исправности лифтова са одржавањем истих

20.05.2024.
Јавни позив за набавку добара – Набавка софтверске надоградње антивирусне заштите ESET ENDPOINT

17.05.2024.
Јавни позив за набавку добара - Upgrade TPP - Software Maintenance - Survey Trimble Business Center Advanced RNST и upgrade мрежног софтвера Trimble PIVOT за AGROS контролни центар

17.05.2024.
Набавка добара – најновије верзије постојећих софтвера (MNT)

09.04.2024.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања хигијене у пословним просторијама РГЗ-а

09.04.2024.
Јавни позив у отвореном поступку јавне набавке услуге - Набавка услуге одржавања клима система, електроенергетске опреме и противпожарне опреме и инсталације за гашење пожара у сервер салама РГЗ-а

15.03.2024.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге осигурања пословног простора РГЗ-а

02.02.2024.
Отворен поступак јавне набавке услуга - Carbon Black

01.02.2024.
Отворен поступак јавне набавке услуга - IТ безбедносни сyстем

14.12.2023.
Отворен поступак јавне набавке услуга - Каско осигурање службених возила РГЗ-а

01.12.2023.
Јавни позив за јавну набавку услуге услуге - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објеката РГЗ-а

01.12.2023.
Oтворен поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге коришћења мобилних телефона

23.11.2023.
Јавна набавка услуге – Одржавање и унапређење процеса за рад другог степена

04.11.2023.
Јавни позив за јавну набавку услуге - унапређење процеса за рад другостепеног поступка

02.11.2023.
Јавни позив за јавну набавку услуге

02.11.2023.
Јавни позив у отвореном поступку јавне набавке добара

02.11.2023.
Одлуку о обустави и Обавештење о додели уговора, обустави поступка илив поништењу поступка

27.10.2023.
Јавни позив за јавну набавку услуге - Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме

13.09.2023.
Јавни позив - Набавка услуге одржавања комуникационих линкова

03.08.2023.
Одржавање софтвера HONESTY

28.07.2023.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања апликације Адаптиве 3

27.07.2023.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања апликације Геосрбија Мобиле, апликације Маоја адреса и апликације Катастарски аларм

14.07.2023.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге сервисирања и одржавања возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода

22.06.2023.
Јавна набавка добара - Набавка лиценце ERDAS Apollo, ECW for ArcGIS 16 core, ECW for ArcGIS 8 core

22.06.2023.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања апликације АСПЕН

30.05.2023.
Отворен поступкак јавне набавке услуге - Набавка услуге сервисирања и одржавања клима уређаја у РГЗ-у

24.05.2023.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања геодетско-катастарског информационог система

24.05.2023.
Јавни позив набавке услуге - Набавка услуге обавезног осигурања службених возила РГЗ

17.05.2023.
Јавна набавка услуге - Одржавање Cisco комуникационе опреме

16.05.2023.
Јавна набавка услуге - Одржавање комуникационе опреме за колаборацију система ИП телефоније

16.05.2023.
Јавна набавка - Набавка консултантских услуга за одржавање комуникационе опреме

03.05.2023.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге израде и обезбеђења потврде о техничкој исправности лифтова, са одржавањем истих

27.04.2023.
Јавна набавка добара - Набавка, уградња и монтажа хибридног система хлађења у Дата центру Републичког геодетског завода

26.04.2023.
Јавна набавке услуге - Осигурање половног простора Републичког геодетског завода

24.04.2023.
Јавна набавка добара - Набавка рачунарске опреме

24.04.2023.
Јавне набавке услуге - Одржавање хигијене у пословним просторијама Републичког геодетског завода и његовим организационим јединицама

20.04.2023.
Јавна набавка добара - Набавка, уградња и монтажа адијабатског система

19.04.2023.
Јавна набавке услуге - Набавка услуге одржавања клима система,електро-енергетске опреме и противпожарне опреме и инсталације за гашење пожара у сервер салама РГЗ-а

11.04.2023.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - МНТ

04.04.2023.
Јавне набавке услуга - Набавка услуге одржавања TPP - Software Maintenance - Survey Trimble Business Center

04.04.2023.
Јавне набавке услуга - Набавка услуге и материјала за поправку и одржавање зграда Републичког геодетског завода

04.04.2023.
Јавне набавке добара - Набавка канцеларијског намештаја

13.12.2022.
Јавне набавке услуга - Набавка услуге сервисирања и одржавања возила

12.12.2022.
Јавна набавка услуге - каско осигурања службених возила Републичког геодетског завода

23.11.2022.
Јавни позив у поступку ЈН услуге - Набавка услуге коришћења мобилних телефона

24.10.2022.
Јавна набавка услуге - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објеката Републичког геодетског завода

07.10.2022.
Јавна набавка услуге - Спровођење мера ПП безбедности

29.08.2022.
Јавна набавка услуге - Одржавање комуникационих линкова

25.08.2022.
Јавна набавка услуге сервисирања фотокопир апарата

19.08.2022.
Јавна набавка услуге - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, LAN мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих ИКТ компоненти

18.08.2022.
Јавна набавка добара - Софтвера за надгледање инфраструктуре Дата центра и постојеће опреме у РГЗ-у

17.08.2022.
Јавна набавка услуге и материјала за поправку и одржавање зграда Републичког геодетског завода

29.07.2022.
Јавна набавка добара - Набавка рачунарске опреме

27.07.2022.
Јавна набавке услуге - Сервисирање и одржавање штампача и скенера

21.07.2022.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге сервисирања и одржавања возила

19.07.2022.
Јавна набавка добара - Набавка папира и ситног канцеларијског материјала

19.07.2022.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге сервисирања и одржавања клима

19.07.2022.
Јавна набавка добара - Набавка тонера

30.05.2022.
Јавна набавка услуге - Одржавање геодетско-катастарског информационог система

26.04.2022.
Јавна набавка услуге - Одржавање апликације Е-ЗАКАЗИВАЊЕ

26.04.2022.
Јавна набавка услуге - Одржавање апликације Е-ЖАЛБА

26.04.2022.
Јавна набавка услуге - Продужење права коришћења и одржавање антивирусне заштите ESET

26.04.2022.
Јавна набавка услуге - Одржавање апликације за израду и одржавање катастра водова

21.04.2022.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања клима система,електро-енергетске опреме и противпожарне опреме и инсталације

19.04.2022.
Јавна набавка добара - Набавка лиценци APOLLO,ECW for ArcGIS 16 core,ECW for ArcGIS 8 core

19.04.2022.
Јавна набавка услуге - CISCO комуникационе опреме

19.04.2022.
Јавна набавка услуге - Одржавање комуникационе опреме

19.04.2022.
Јавна набавка - Набавка консултантских услуга за одржавање комуникационе опреме

14.04.2022.
Јавна набавка услуга - Демонтажа старог чилера EMERSON уређаја за хлађење нове сервер сале и испорука и монтажа новог чилера са пратећим радовима

12.04.2022.
Јавна набавка добра - Набавка канцеларијског намештаја

07.04.2022.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге обавезног осигурања службених возила РГЗ-а

01.04.2022.
Јавна набавка услуга - Одржавање софтвера - TPP - Trimble Pivot Platform и Survey Trimble Business Center Advanced

01.04.2022.
Јавна набавка услуга - Осигурање пословног простора Републичког геодетског завода

01.04.2022.
Јавна набавка добара - Набавка најновијих верзија постојећих софтвера MNT за Intergraph/Erdas/Bentley/TerraSolid софтверска решења са одржавањем

24.11.2021.
Јавна набавка услуге - Каско осигурања службених возила Републичког геодетског завода

24.11.2021.
Јавна набавка услуге - Одржавање апликације еЖалба

08.11.2021.
Јавна набавка добара - Набавка папира и ситног канцеларијског материјала

08.11.2021.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге и материјала за поправку и одржавање зграда Републичког завода

22.10.2021.
Јавна набавка добара - Набавка рачунарске опреме

21.10.2021.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге израде и обезбеђења потврде о техничкој исправности лифтова

22.09.2021.
Јавна набавка услуге - Коришћење мобилних телефона за потребе РГЗ-а

05.08.2021.
Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања хигијене у пословним просторијама РГЗ-а

29.07.2021.
Јавна набавка услуге - Одржавање комуникационих линкова

29.07.2021.
Јавна набавка услуге - Сервисирање и одржавање клима уређаја

22.07.2021.
Јавна набавка услуге - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме

15.07.2021.
Јавна набавка добара - Набавка и инсталација система видео надзора са израдом пројекта изведеног стања

14.07.2021.
Јавна набавка услуге - Сервисирање гравиметра

07.07.2021.
Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера nextbiz

23.06.2021.
Јавна набавка услуге - Одржавање електро-енергетске опреме

22.06.2021.
Јавна набавка услуге - Одржавање клима система

16.06.2021.
Јавна набавка услуге - Одржавање геодетско-катастарског информационог система

10.06.2021.
Јавни позив - Сервисирање и одржавање возила