План јавних набавки


План јавних набавки за 2025. годину

План јавних набавки за 2024. годину

Одлука о усвајању Плана набавки за 2024. годину
План јавних набавки за 2024. годину
Одлука о усвајању измене Плана набавки за 2024. годину
Измењена верзија Плана јавних набавки 24.01.2024.
Одлука о усвајању измене Плана набавки за 2024. годину-3
Измењена верзија Плана јавних набавки за 2024-3
Одлука о усвајању измене Плана набавки за 2024 - 4
Измењена верзија Плана јавних набавки за 2024 - 4

План јавних набавки за 2023. годину

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину
План јавних набавки за 2023. годину
Одлука о измени плана јавних набавки за 2023. годину
Измена плана јавних набавки за 2023. годину
Одлука о измени плана јавних набавки за 2023. годину
Измена плана јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2022. годину

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки за 2022. годину
Одлука о измени Плана јавних набавки
Измена плана јавних набавки за 2022. годину
Измена плана јавних набавки од 12.08.2022. године

План јавних набавки за 2021. годину

План набавки за 2021. годину
Измењена верзија плана јавних набавки 03.11.2021.-1.xлсx
Одлука о измени Плана јавних набавки
Измењена верзија Плана јавних набавки 01.07.2021.
Одлука о усвајању Плана набавки за 2021. годину
Одлука о измени Плана јавних набавки
Измена плана набавки за 2021. годину
Одлука о измени плана набавки за 2021. годину
Измењена верзија плана јавних набавки
Одлука о измени плана набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Одлука о усвајању Плана набавки за 2020. годину
План набавки за 2020. годину
Измена плана набавки за 2020. годину
Одлука о измени плана набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Одлука о усвајању Плана набавки за 2019. годину
План набавки за 2019. годину