Израда индекса цена кућа је у току. Објављивање индекса цена кућа очекује се током 2024. године