Карте биофизичких параметара


Карта биофизичких параметара је производ који садржи информације о физичким и хемијским особинама одређених појава на физичкој површи Земље.

Подручја, епохе снимања и биофизички параметри који су креирани:

SPOT 5 сателитски снимци из 2011. године, резолуције 10 m који покривају територију Републике Србије

 • aux_alt (altitude) – вредност висина добијених из дигиталног модела терена;
 • aux_slp (slope) – срачунате вредности нагиба;
 • aux_tril (illumination) – срачунате вредности количине осветљења;
 • blcv (brown cover fraction) – удео браон вегетације унутар једног пиксела;
 • chl (leaf chlorophyll content) – средња вредност садржаја хлорофила у лишћу по јединици површине;
 • csh (canopy shadow factor) – параметар који карактерише неправилан облик (неравномерно простирање – храпавост) крошње на вегетационом покривачу погодан за издвајање сенки у односу на остали садржај снимка;
 • dcl (cloud reflectance) – вредност рефлексије сунчеве светлости од облака;
 • glcv (green cover fraction) – удео зелене вегетације унутар једног пиксела;
 • sb (soil brightness) – вредност рефлексије сунчеве светлости од голог земљишта;
 • scv (soil fraction) – део земљишта које није прекривен вегетацијом (1 - (glcv+ blcv));
 • visi (distance of visibility) – хоризонтална видљивост. Вредност овог параметра зависи од коефицијента одбијања сунчеве светлости од честица које се налазе у ваздуху (аеросола);
 • wat (leaf water content) – средња вредност садржаја воде у лишћу по јединци површине;
 • xsf (vegetation brown ratio) – однос удела браон вегетације у односу на укупну вегетацију;
 • mwh (water height) – средња вредност висине воде;
 • wcv (water fraction) – удео воденог покривача по једном пикселу.

SPOT 6 сателитски снимци из 2013. године, резолуције 6 m који покривају већи део територије АП Војводине и територију источно и јужно од Београда

 • glcv (green cover fraction) – удео зелене вегетације унутар једног пиксела;
 • blcv (brown cover fraction) – удео браон вегетације унутар једног пиксела;
 • csh (canopy shadow factor) – параметар који карактерише неправилан облик (неравномерно простирање – храпавост) крошње на вегетационом покривачу погодан за издвајање сенки у односу на остали садржај снимка;
 • wcv (water fraction) – удео воденог покривача по једном пикселу.