Карте основног земљишног покривача


Карта основног земљишног покривача представља приказ класификованог садржаја биофизичких појава на Земљиној површини. Карта је израђена за територију Републике Србије коришћењем SPOT 5 сателитских снимака резолуције 10 m прикупљених 2011. године. Производ је рађен у складу са INSPIRE спецификацијом за тему земљишног покривача.

Класификовано је 10 основних класа:

  • Вештачке површине;
  • Гола земљишта;
  • Пољопривредна земљишта:
  • Травнате површине;
  • Жбуње
  • Листопадне шуме;
  • Мешовите шуме;
  • Зимзелене шуме;
  • Влажна земљишта;
  • Водене површине.

На основу контролних тачака које су прикупљене за територију целе државе коришћењем независних извора, спроведена је генерална оцена тачности класификованог садржаја основног земљишног покривача и износи 86,16% за целу територију Републике Србије. Карта је доступна у растерском и векторском формату.