Карта пољопривредног земљишног покривача


Карта пољопривредног земљишног покривача представља тематски приказ усева на одређеној територији. У процесу израде ових карата мултитемпорални приступ је кључан јер се користе снимци из различитих временских епоха који прате фенолошки развој усева, а покривају исто географско подручје. На територији Републике Србије овај производ је израђен за површину од око 15 000 km2 на основу SPOT 6 сателитских снимака, резолуције 6 m прикупљених 2013. године. Карта је доступна у растерском и векторском формату.

Класе карте пољопривредног земљишног покривача су:

  • Вештачке површине;
  • Зимски усеви (пшеница, овас, јечам, раж, уљана репица);
  • Летњи усеви (кукуруз, сунцокрет, соја, дуван) ;
  • Летњи усеви (кромпир, шећерна репа) ;
  • Остало (крмно биље, винова лоза, воћњаци, пролећни усеви, гола земљишта);
  • Травнате површине;
  • Жбуње;
  • Шуме;
  • Влажна земљишта;
  • Водене површине.

Генерална оцена тачности за карту пољопривредног земљишног покривача за територију АП Војводина износи 80%, а за подручје источно од Београда износи 67%. Оцена тачности је вршена на основу контролних тачака које су прикупљене на терену.