Статистика


Статистички подаци о резултатима уведених реформи

На овим страницама можете пратити статистичке извештаје о раду служби за катастар непокретности  и запосленима, јавним бележницима и корисницима е шалтера.