Статистика


21.05.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 20-05-2024

21.05.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 21-05-2024

20.05.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 17-05-2024

16.05.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 16-05-2024

15.05.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 15-05-2024

14.05.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 14-04-2024

13.05.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 13-05-2024

10.05.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 10-05-2024.

09.05.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 09-05-2024

08.05.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 08-05-2024

07.05.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 07-05-2024

30.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 30-04-2024

29.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 29-04-2024

26.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 26-04-2024

25.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 25-04-2024

25.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 24-04-2024

23.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 23-04-2024

22.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 22-04-2024

19.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 19-04-2024

18.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 18-04-2024

17.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 17-04-2024

16.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 16-04-2024

15.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 15-04-2024

12.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 12-04-2024

11.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 11-04-2024

10.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 10-04-2024

09.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 09-04-2024

08.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 08-04-2024

05.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 05-04-2024

04.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 04-04-2024

03.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 03-04-2024

02.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 02-04-2024

01.04.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 01-04-2024

29.03.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 29-03-2024

28.03.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 28-03-2024

27.03.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 27-03-2024

26.03.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 26-03-2024