Статистика


27.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 27-02-2024

26.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 26-02-2024

23.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 23-02-2024

22.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 22-02-2024

21.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 21-02-2024

20.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 20-02-2024

19.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 19-02-2024

14.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 14-02-2024

13.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 13-02-2024

12.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 12-02-2024

09.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 09-02-2024

08.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 08-02-2024

07.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 07-02-2024

06.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 06-02-2024

05.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 05-02-2024

02.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 02-02-2024

01.02.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 01-02-2024

31.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 31-01-2024

30.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 30-01-2024

29.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 29-1-2024

26.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 26-01-2024

25.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 25-01-2024

24.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 24-01-2024

23.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 23-01-2024

22.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 22-01-2024

19.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 19-01-2024

18.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 18-01-2024

17.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 17-01-2024

16.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 16-01-2024

15.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 15-01-2024

12.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 12-01-2024

11.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 11-01-2024

10.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 10-01-2024

09.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 09-01-2024

05.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 05-01-2024

04.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 04-01-2024

03.01.2024.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 03-01-2024

29.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 29-12-2023

28.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 28-12-2023

27.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 27-12-2023

26.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 26-12-2023

25.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 25-12-2023

22.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 22-12-2023

21.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 21-12-2023

20.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 20-12-2023

19.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 19-12-2023

18.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 18-12-2023

15.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 15-12-2023

14.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 14-12-2023

13.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 13-12-2023

12.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 12-12-2023

11.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 11-12-2023

08.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 08-12-2023

07.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 07-12-2023

06.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 06-12-2023

05.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 05-12-2023

04.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 04.12.2023.

01.12.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу 01-12-2023

29.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

28.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

27.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

26.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

25.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

22.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

21.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

20.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

19.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

18.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

15.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

14.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

13.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

12.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

11.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

08.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

07.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

06.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

05.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

04.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

01.09.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

31.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

30.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

29.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

28.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

25.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

24.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

23.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

22.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

21.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

18.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

17.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

16.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

15.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

14.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

11.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

10.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

09.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

08.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

07.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

04.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

03.08.2023.
Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу