Статистика рада професионалних корисника


 

На овој страници можете добити увид у рад професионалних корисника и обвезника доставе. Подешавањем параметара статистику можете сужавати на појединачне службе катастра непокретности или/и на појединачне професионалне кориснике и обвезнике доставе.