Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА ФОРМИРАНИХ УПРАВНИХ И ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА ОД ПОЧЕТКА РАДА е-ШАЛТЕРА

/content/images/work/2024/06/Grafik 7.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ КАТАСТРА

Други квартал 2024.
Први квартал 2024.
Четврти квартал 2023.
Трећи квартал 2023.
Други квартал 2023.
Први квартал 2023.
Четврти квартал 2022.
Трећи квартал 2022.
Други квартал 2022.
Први квартал 2022.
Четврти квартал 2021.
Трећи квартал 2021.
Други квартал 2021.
Први квартал 2021.
Четврти квартал 2020.
Трећи квартал 2020.
Други квартал 2020.
Први квартал 2020.
Четврти квартал 2019.
Трећи квартал 2019.
Други квартал 2019.
Први квартал 2019.
Четврти квартал 2018.
Трећи квартал 2018.

ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО УПРАВНИМ ПРЕДМЕТИМА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА

 Други квартал 2024.
 Први квартал 2024.
 Четврти квартал 2023.
 Трећи квартал 2023.
Други квартал 2023.
Први квартал 2023.
Четврти квартал 2022.
Трећи квартал 2022.
Други квартал 2022.
Први квартал 2022.
Четврти квартал 2021.
Трећи квартал 2021.
Други квартал 2021.
Први квартал 2021.
Четврти квартал 2020.
Трећи квартал 2020.
Други квартал 2020.
Први квартал 2020.
Четврти квартал 2019.
Трећи квартал 2019.
Други квартал 2019.
Први квартал 2019.
Четврти квартал 2018.
Трећи квартал 2018.

ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО УПРАВНИМ ПРЕДМЕТИМА ЗА ПРОМЕНУ НОСИОЦА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА

Други квартал 2024.
Први квартал 2024.
Први квартал 2024.
Четврти квартал 2023.
Трећи квартал 2023.
Други квартал 2023.
Први квартал 2023.
Четврти квартал 2022.
Трећи квартал 2022.
Други квартал 2022.
Први квартал 2022.
Четврти квартал 2021.
Трећи квартал 2021.
Други квартал 2021.
Први квартал 2021.
Четврти квартал 2020.
Трећи квартал 2020.
Други квартал 2020.