Статистика о броју запослених и ангажованих лица у РГЗ-у


Статистика о броју запослених и ангажованих лица у Републичком геодестком заводу у складу са чл. 8 став 1 и 2 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020).

/content/images/stranice/statistika-o-broju-zaposlenih-i-angažovanih-lica-u-rgz-u/stanje11022022.png