УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ И ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ


УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ И ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ
Извештаји
   

Извештај о управљању животном средином  

Извештај за II квартал 2019 године - Quarterly report for II quarter of 2019  

 М&Е Извештај за III квартал 2019   

План рада за 2020 годину - (Work plan for 2020)  

 План обука за 2020 годину - (Training plan for 2020.pdf)

Писмо руководству (8486-2021)  

Letter to management (8486-2021)  

Писмо руководству (2021)  

Letter to management (2021)  

Писмо руководству (2020)  

Letter to management (2020)  

Писмо руководству (2019)  

Letter to management (2019)   

Писмо руководству (2017)  

Letter to management (2017)   

Писмо руководству (2015 - 2016)  

Letter to management (2015 - 2016)   

Ревизорски извештаји

Датум

РГЗ - Пројекат унапређења земљишне администрације - Извештај ревизора 2015-2016 15.6.2017.

RGA - Real Estate Management Project - Audit Report 2015-2016 15.6.2017.

РГЗ - Пројекат унапређења земљишне администрације - Извештај ревизора 2017 17.5.2018.

RGA - Real Estate Management Project - Audit Report 2017 17.5.2018.

РГЗ - Пројекат унапређења земљишне администрације - Извештај ревизора 2018 30.5.2019.

RGA - Real Estate Management Project - Audit Report 2018 30.5.2019.

РГЗ - Пројекат унапређења земљишне администрације - Извештај ревизора 2019 25.6.2020.

RGA - Real Estate Management Project - Audit Report 2019 25.6.2020.

РГЗ - Пројекат унапређења земљишне администрације - Извештај ревизора 2020 28.5.2021.

RGA - Real Estate Management Project - Audit Report 2020 28.5.2021.

РГЗ - Пројекат унапређења земљишне администрације - Извештај за период од 19. 10. 2020. године до 31. 12. 2021. 02.6.2022.

RGA - Real Estate Management Project - Audit Report 2021 for the period from 19 Oct. 2020 to 31 Dec. 2021 02.6.2022.

РГЗ - Пројекат унапређења земљишне администрације - Извештај ревизора 2021 02.6.2022.

RGA - Real Estate Management Project - Audit Report 2021 02.6.2022.
Честа питања Датум

Извештај о одабраним пројектним активностима 25.12.2019.