Рељеф


Тематска целина Рељеф обухвата преломне линије терена (природне и вештачке), коте и карактеристичне тачке рељефа (врхови, јаме, пећине, превоји и маркантне стене). Прикупљају се коте на карактеристичним тачкама рељефа ради што вернијег приказа терена у висинском смислу. Такође, у ту сврху се користе и поједини елементи осталих тема ОТМ-а као што су реке, језера, саобраћајнице, спортски терени и др. Тачком се прикупљају планински и брдски врхови, превоји, седла, јаме, пећине и др. Одсеци се прикупљају тако што се прикупља горња ивица одсека. Извори података који се користе при прикупљању су: стереомодел, теренска дешифрација и верификација и постојећи планови и карте. Подаци о рељефу се прикупљају према моделу података дефинисаном у складу са техничком спецификацијом за имплементацију INSPIRE директиве.

Приказ тематске целине Рељеф