Саобраћајна мрежа


Тематска целина Саобраћајна мрежа обухвата путну и железничку мрежу са пратећим објектима и жичаре. Средишњом линијом прикупљају се путеви стазе и сл. Осовином колосека прикупљају се пруге намењене железничком и јавном градском превозу. Као површински објекти прикупљају се наплатне рампе и гранични прелази, паркинзи, бензинске пумпе, аеродромске писте и др. Извори података који се користе при прикупљању су: стереомодел, теренска дешифрација и верификација и постојећи планови и карте. Подаци о саобраћајној мрежи се прикупљају према моделу података дефинисаном у складу са техничком спецификацијом за имплементацију INSPIRE директиве.

Приказ тематске целине Саобраћајна мрежа