МИСИЈА – У СЛУЖБИ ГРАЂАНА, ДРЖАВЕ И ДРУШТВА

Републички геодетски завод омогућава брзо, лако и једноставно коришћење кредибилних и редовно ажурираних геопросторних података и података о непокретностима и унапређује комуникацију између државних институција, као и између Републичког геодетског завода и корисника услуга и сервиса.

ВИЗИЈА – ЗА БОЉУ И МОДЕРНИЈУ СРБИЈУ

Успостављање потпуно дигитализованог система за управљање и коришћење геопросторних података и података о непокретностима неопходног за функционисање модерног друштва, државе и појединца.

ФИЛОЗОФИЈА – УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ НАЦИОНАЛНОГ ДОБРА

Паметно прикупљање, обрађивање и обликовање свих геопросторних података и података о непокретностима, као националног добра, са циљем да се грађанима и држави кроз услуге и сервисе пружи најједноставнији увид и могућност коришћења.

ДОСТУПНИ 365 / 7 / 24

Сви подаци Републичког геодетског завода су бесплатни и захваљујући дигитализацији доступни грађанима и професионалим корисницима 365 дана у години, седам дана у недељи, 24 сата дневно, без одласка на шалтер.

Коришћењем услуга, сервиса и апликација Републичког геодетског завода државни, јавни и приватни сектор брже, лакше и економичније спроводе пословне процесе.

ЛИДЕР У ОБЛАСТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Републички геодетски завод данас је водећа државна институција у области дигитализације. Резултат дигитализације је огромна уштеда у времену и новцу грађана и привреде Србије. Са истим бројем запослених у Катастру се данас обрађује 25% више управних предмета у односу на 2015. Уз помоћ успешно примењене дигитализације за само пар година просечан број дана за решавање предмета смањен је са 45 на четири дана. Сваки предмет сада може да се прати и има свој дигитални траг.

Захваљујући дигитализацији и модерним законским решењима, односно дигиталној комуникацији са свим институцијама јавног сектора и бесплатном пружању услуга, у последње три године, Републички геодетски завод је грађанима уштедео 36 милиона евра колико би платили за административне таксе пре дигитализације катастра и више од 5 милиона сати у односу на стари систем, када су морали лично да прибављају документа на шалтеру.

Републички геодетски завод је мапирао и дигитализовао читаву територију Србије и обезбедио прецизан увид у све геопросторни податке који представљају фундаментални ресурс 21. века од ког зависи друштвени раст и развој и економски напредак.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - МЕСТО ЗА САРАДЊУ

На јединственој националној дигиталној платформи ГеоСрбија, Републички геодетски завод пружа информације и умрежава све податке из различитих извора, од локалног, преко националног до глобалног нивоа. Републички геодетски завод штеди време и финансије другим државним институцијама и омогућава им да на једноставан начин представе своје и искористе све друге релеванте податке.