Извештаји са тржишта


Тржиште непокретности представља интерактивни однос између купца и продавца одређене врсте непокретности. Када обе стране које учествују у промету поседују одређени степен информисаности са тржишта непокретности, тада се може рећи да постоји сазнање о тржишној вредности непокретности. Наиме, тржишна вредност непокретности се најчешће дефинише као мишљење о вредности што заправо представља износ који би купац платио за непокретност при условима поштене продаје (одсуство принуде и било каквих повластица) на одређени датум.

Републички геодетски завод је обезбедио постизање транспаретности тржишта непокретности кроз јавни увид у базу података Регистра цена непокретности, кроз извештаје о стању на тржишту непокретности, извештаје о стању на тржишту непокретности за медије и извештаје о индексима цена непокретности.

Податке са тржишта непокретности користе проценитељи, банке, инвеститори, грађевински сектор и други учесници на тржишту непокретности на основу којих доносе информисане одлуке и пружају квалитетније услуге и производе.