Аерофотограметријски снимци


Аерофотограметријски снимак је резултат снимања из ваздуха аерофотограметријском мерном камером која је уграђена у труп авиона при чему се прикупљају геометријски подаци о објектима или појавама на физичкој површи земље кроз примену основних технолошких принципа фотограметрије.

Аерофотограметријско снимање територије Републике Србије, у оквиру топографског премера, вршено је периодично, у складу са Средњорочним програмом и годишњим планом радова Завода утврђен је, поред осталог, подручја и период њиховог снимања.

Републички геодетски завод располаже дигиталним аерофотограметријским снимцима добијеним из аерофотограметријског снимања у епохама 2007-2010 и 2011-2013.

Аерофотограметријско снимање 2007-2010. реализовано је површинским сензорима Vexcel UCX и UCXp, у оквиру CARDS програма Европске уније. Прикупљени су аерофотограметријски снимци просторне резолуције 10cm, 20cm и 40cm.

Реализација аерофотограметријског снимања 2011-2013. извршена је површинским сензорима Vexcel UCX и UCXp као и линијским сензором Leica ADS80, у оквиру Пројекта успостављања Националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије - IGIS Пројекат. Аерофотограметријски снимци добијени из ових аквизиција су просторне резолуције 10cm и 40cm.

Услед непрекидног побољшања резолуције и општих карактеристика сателитских снимака као и ефикасније реализације самог процеса снимања и обраде, Републички геодетски завод своју законску обавезу за периодичним снимањем из ваздуха територије Републике Србије у последње две епохе (2015-2016 и 2020-2021) реализује сателитским снимањем.

Прикупљени аерофотограметријски снимци из претходних епоха снимања, као и црно – бели авио филмови, сада чине богату архиву Републичког геодетског завода, а издавање садржаја је уређено Законом о републичким административним таксама.

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године