Производи даљинске детекције


Опште информације

Даљинска детекција јесте метод прикупљања информација путем система који нису у директном физичком контакту са испитиваном појавом или објектом.

За израду производа даљинске детекције коришћени су сателитски снимци прикупљени са сателитских платформи: SPOT 4, SPOT 5, SPOT 6, SPOT 7, Pleiades, WorldView-2, WorldView-3, GeoEye-1.

Производи су доступни за потребе рада органа државне управе и локалне самоуправе у складу са лиценцним споразумом о коришћењу података потписаним између РГЗ-а и дистрибутера података.