EuroGeographics


EuroGeographics је асоцијација европских националних организација надлежних за картографију, катастар и регистрацију земљишта. Асоцијација је основана 2001. године. Тренутно асоцијација има преко 60 члана из 46 европских земаља.

Европске земље чланице EuroGeographics-а

Мисија EuroGeographics организације је даљи развој европске инфраструктуре просторних података (European Spatial Data Infrastructure – ESDI) кроз сарадњу у области геоинформација, укључујући топографске податке, катастар и регистрацију земљишта.

Циљеви организације су:

  • Обезбеђење уједињеног гласа европских националних картографских и катастарских институција (National Mapping and Cadastral Agencies – NMCA);
  • Развој мреже посвећених и мотивисаних чланова и подстицање сарадње и размене искустава;
  • Промовисање националних и пан-европских производа и сервиса и њихове улоге у обезбеђивању референтних података за европску инфраструктуру просторних података;
  • Креирање, одржавање и дистрибуција хармонизаованих ситно-размерних и крупно-размерних референтних топографских скупова података као подршка прекограничне сарадње;
  • Промоција EuroGeographics-а као европског лидера за обезбеђење геоинформација;
  • Учешће у креирању националног или европског законодавства везаног за геоинформације;
  • Подршка Европској комисији у спровођењу програма и директива.

EuroGeographics у потпуности подржава принципе сарадње унутар геопросторне заједнице. Заједнички рад усмерен је ка практичном развоју и креирању видљивих резултата у успостављању SDI на националном и европском нивоу. Посебна пажња је дата имплементацији INSPIRE директиве кроз креирање оквира који ће повезати националне инфраструктуре у циљу избегавања дуплирања производње геоподатака, непотребних трошкова и неприступачности података за кориснике.

EuroGeographics делује првенствено на европском нивоу, али је активан и у другим регионима и деловима света. Као европска асоцијација, EuroGeographics блиско сарађује са Европском комисијом и Европским парламентом подржавајући имплементацију бројних европских иницијатива и пројеката као што су: INSPIRE директиве, PSI (Public Sector Information) директиве, Copernicus сервиса, Galileo сателитског навигационог система.

Републички геодетски завод је активан члан EuroGeographics-а од 2004. године и на тај начин представља Србију у овој асоцијацији. Републички геодетски завод кроз обезбеђивање геоподатка за територију Србије доприноси изради пан-европских производа.

EuroGeographics: www.eurogeographics.org

EuroGeographics производи

Под окриљем EuroGeographics-а, а у сарадњи са националним картографским и катастарским агенцијама, израђују се производи на европском нивоу базирани на званичним националним подацима земаља чланица. Имајући у виду наведено, национални подаци обједињени у заједнички производ на европском нивоу представљају референтну топографску базу података која се користи од стране других јавних институција и приватног сектора. Хармонизовани, конзистентни и доступни референтни подаци испуњавају потребе прекограничне сарадње и захтеве корисника на пан-европском тржишту геоинформација.

Велики број међународних организација и европских институција, као и корисника из комерцијалног сектора, користе EuroGeographics производе и то: Европска агенција за животну средину, Eurostat, Европска централна банка, OneGeology Europe, компанија ESRI, и многи други корисници из јавног и приватног сектора.

EuroGeographics у сарадњи са члановима организује креирање скупова података за следеће производе:

  • EuroBoundaryMap – администартивне и статистичке јединице у размери 1:100 000
  • EuroGlobalMap – топографски скуп података у размери 1:1 000 000
  • EuroRegionalMap – топографски скуп података у размери 1:250 000

Производи се израђују на основу техничких спецификација заснованих на међународним стандардима као што су ISO и OGC. Спецификације се стално унапређују према захтевима и потребама корисника, а у сарадњи са члановима и академским институцијама. Сваки производ поред просторних података садржи и метаподатке преко којих се описују у складу са ISO стандардима порекло, квалитет и надлежност над подацима. На тај начин омогућено је креирање „безшавних“ (seamless) и хармонизованих скупова података на основу званичних националних података које обезбеђују чланови.

Републички геодетски завод израђује и ажурира EuroGeographics производе на основу лиценцног споразума Framework Licence Agreement (FLA).