Сателитски снимци


Републички геодетски завод користи сателитске снимке врло високе резолуције, најбољег комерцијално доступног квалитета и примењених технолошких решења у обради, захваљујући чему Србија има најмодернији информациони систем који смањује корупцију и унапређује транспарентност рада државних институција.

Сателитски снимци доступни су бесплатно свим органима државне управе и локалне самоуправе који на тај начин привреди и грађанима пружају ефикасније услуге битне за рад јавног и приватног сектора.

Први сателитски снимци врло високе резолуције набављени су 2016. године на почетку имплементације компоненти у оквиру развојног пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ који се реализује уз подршку Светске банке. Овај пројекат има за циљ побољшање пословне климе у Србији кроз уређен, ефикасан и поуздан катастарски систем, иновирану фискалну политику и увођење е-услуга за грађане и привреду.

Сателитски снимци Републичког геодетског завода убрзавају имплементацију важних инфраструктурних пројеката у различитим областима: грађевинарство, пољопривреда, заштита животне средине, рударство и енергетика, просторно планирање, шумарство, водопривреда, управљање природним ресурсима, управљање ризицима и др.

Коришћење ажурних сателитских снимака има значајну улогу у превенцији ризика, процени ризика и настале штете у кризним ситуацијама, праћењу примењених мера и санације штете, као и лоцирању, распрострањености и учесталости одређене појаве у кризним ситацијама (пожари, поплаве, земљотреси, пандемија и др.). Сателитски снимци један су од основних геопросторних података у оквиру Регистра ризика од катастрофа Републике Србије.

Имајући у виду широк спектар примене сателитских снимака као и значај поседовања ажурних подлога, Републички геодетски завод је извршио набавку сателитских снимака врло високе резолуције епохе 2020 – 2021, а у оквиру законске обавезе за периодичним снимањем из ваздуха територије Републике Србије.

Сателитски снимци јавно су доступни на порталу националне инфраструктуре геопросторних података ГеоСрбија

ПРИСТУП ПОРТАЛУ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ КОРИСНИКЕ

Приступ порталу предвиђен је за регистроване кориснике који су ангажовани на пословима грађевинске инспекције и озакоњења нелегално изграђених објеката. Регистрација корисника се врши достављањем попуњених и електронски потписаних формулара на е-маил адресу satelitskisnimci@rgz.gov.rs (Захтев за приступ порталу и Изјава о прихватању услова) које можете преузети ако следите линкове приказане на дну странице.

Упутство за употребу портала за приказ сателитских снимака регистровани корисници могу преузети праћењем линка приказаног на дну странице.

Републички геодетски завод корисницима сервиса пружа неопходну помоћ за коришћење апликације путем корисничке подршке (радним данима од 7.30 ч до 15.30 ч) на телефон 0700 500 500 или одговорима на постављена питања на адресу електронске поште satelitskisnimci@rgz.gov.rs.

Датотеке за преузимање

Упутство за коришћење портала за приказ сателитских снимака за рачунаре и мобилне уређаје
Изјава о прихватању услова коришћења портала за приказ сателитских снимака
Захтев за приступ порталу за приказ сателитских снимака