Базе геопросторних података у геомагнетизму и аерономији


  • Геомагнетски годишњак 1957-1990. године – базе скалираних средњечасовних вредности компонента геомагнетског поља
  • Геомагнетски годишњак 1991-2001. године – е-базе дигитализованих минутних и средњoчасовних вредности компонента геомагнетског поља
  • Геомагнетски годишњак 2002. године до данас – е-базе дигиталних минутних и средњечасовних вредности компонента геомагнетског поља
  • Геоелектрични годишњак – периодична публикација у којој су приказане е-базе дигиталних минутних и средњечасовних вредности компонента геоелектричног поља
  • Јоносферски годишњак - периодична публикација у којој су приказане е-базе минутних и часовних вредности јоносферских параметара
  • Месечне јоносферске прогнозе које користи Управа за везе Војске Србије и Управа за везе МУП-а Републике Србије
  • Базе података о извршеним државним геомагнетским премерима од епохе 1960,5 до данас
  • Базе података о извршеним сеизмомагнетским премерима у трусним подручјима у СФРЈ и у Републици Србији, од епохе 1980,0 до данас
  • Базе података о извршеним палеомагнетским мерењима на територији Републике Србије од 1980. до данас
  • Каталог тематских геомагнетских карата од епохе 1960,5 до данас