ГеоСрбија


ПРИСТУП СВИМ ГЕОРОСТОРНИМ ПОДАЦИМА И КОМПЛЕТНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ СРБИЈЕ

ГеоСрбија је национална дигитална платформа, која пружа увид у комплетну инфраструктуру и представља базу свих геопросторних података Републике Србије коју могу да користе грађани, државни органи, привредни и јавни сектор.

Национална инфраструктура геопросторних података је интегрисан систем који омогућава корисницима да на свеобухватан начин пронађу и приступе просторним информацијама из различитих извора, од локалног, преко националног до глобалног нивоа.

ГеоСрбија располаже са више од 335 сетова података различитих институција и 44 сервиса геопросторних података и обрађује око 10 милиона захтева годишње. ГеоСрбија омогућава већу транспарентност у раду државних органа и доприноси јавном и приватном сектору ефикасније и квалитетније пословање. Национална дигитална платформа ГеоСрбија обједињује, поред осталих, просторне податке Републичког геодетског завода, Републичког завода за статистику, Хидрометеоролошког завода, односно податке о земљишту, објектима, адресама, заштићеним подручјима, националним парковима, надморским висинама, односно све податке који имају просторну компоненту.

Грађани Србије имају могућност да у сваком тренутку, на наједноставнији и најбржи начин, добију увид у податке о парцелама и непокретностима. Такође, преко мобилних телефона или рачунара, могу да пријаве неку појаву у природи, на пример дивљу депонију, поплаву и слично, која је од интереса за грађане и јавност.

Геопросторни подаци су најважнији ресурс 21. века, неопходни за економски и социјални развој државе и друштва и остваривање циљева одрживог развоја УН Агенде 2030.