еОгласна табла


Електронска огласна табла Републичког геодетског завода омогућава објављивање решења које доносе Службе за катастар непокретности. Ова табла омогућава корисницима да приступе и претраже решења на основу различитих параметара. Решење се може преузети у року од 30 дана од дана објављивања на Електронској огласној табли.