еКатастар


ЛИЧНА КАРТА НЕПОКРЕТНОСТИ

еКатастар на једноставан и лак начин, без одласка на шалтер, корисницима нуди приступ подацима о непокретностима које су уписане у Катастар, као и о њиховим уписаним власницима.

 

База података еКатастра формирана је преузимањем податка који се одржавају у службама за Катастар непокретности Републичког геодетског завода.

Податке је могуће претраживати преко броја парцеле у оквиру катастарске општине као и преко адресе непокретности (улица и кућни број у оквиру општине).

У складу са Законом о заштити података личности могуће је добити основне информације о непокретности и носиоцима права (име и презиме, односно назив правног субјекта као и адреса носиоца права).

УВИД У КАТАСТАР - РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИЦИ

Веб апликација еКатастар регистрованим корисницима омогућава брже претраживање базе података катастра непокретности. Регистровани корисник има увид у проширену базу података у односу на податке који пружа веб апликација за јавни приступ.

Приступ веб апликацији имају само регистровани корисници, односно корисници који имају уговор са РГЗ-ом о коришћењу података катастра непокретности.

 

ВИДЕО УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГЕ еКАТАСТАР