Катастарски Аларм


Шта је катастарски аларм?

Катастарски аларм је веб услуга Републичког геодетског завода која власника непокретности или другу заинтересовану страну која има некакав правни интерес, на дневном нивоу путем имејла, обавештава о променама над изабраним непокретностима или бројевима предмета.

Коришћење апликације омогућава константан увид у податке о непокретности и добијање обавештења о радњама у циљу заштите власничких права. Корисници апликације се обавештавају уколико дође до подношења захтева за промену власништва или уписа забележби, предбележби и терета, вођења судског спора, исправке грешке.

Обавештења о евентуалним променама стижу путем електронске поште на предефинисане адресе у зависности од корисничких права. 

Увођењем Катастарског аларма Републички геодестки завод заокружио је систем који ефикасно штити права на непокретностима, а обухвата коришћење еПечата, сервиса за потврђивање аутентичности електронских докумената и најмодернију апликацију за одбрану и заштиту од сајбер напада.

Дигитализацијом и новим услугама Републички геодетски завод је онемогућио злоупотребу система земљишне администрације ван Катастра тако што идентификује све преваре и пропусте настале пре поступка уписа у Катастар. Уписане непокретности у Катастру више никада не могу да буду предмет незаконитих радњи и малверзација, јер сада дигитални систем РГЗ-а то аутоматски детектује, а Катастарски аларм упозорава.