еУслуге


Републички геодетски завод је лидер у обезбеђивању дигиталних приступа геопросторним и катастарским подацима. Сви електронски сервиси РГЗ-а су бесплатни И доступни грађанима 24 часа дневно, 7 дана у недељи током целе године. Дигитални сервиси РГЗ-а обухватају интерактивни приступ подацима катастра непокретности, омогућавајући брз и тачан увид у податке о власништву и земљишту. Дигитализовани начин рада РГЗ-а омогућава брже, ефикасније и транспарентније услуге за све наше кориснике. Посвећеност дигиталној трансформацији значи да су сервиси РГЗ-а интуитивни, сигурни и поуздани, подржани модерним технологијама. Републички геодетски завод осигурава да информације буду лако доступне и корисне за све – од појединаца до компанија.

/content/images/work/2023/ISO standardi.PNG

Републички геодетски завод је институција која је у децембру 2023. године успешно испунила захтеве међународних стандарда (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701), стекла сертификате, чиме је потврђена опредељеност највишег руководства институције и запослених, за примену, одржавање и стално унапређење пословног система у односу на захтеве стандарда, са основним циљем да се у континуитету испуњавају захтеви заинтересованих страна.