Регистри


Републички геодетски завод одржава низ високо специјализованих регистара, укључујући Катастар непокретности, Адресни регистар, Регистар цена непокретности, Регистар лиценци геодетских организација, Регистар инвестиционих локација и бројне друге. Сви ови регистри имају важну улогу у стварању основе за правну сигурност на тржишту непокретности, урбанистички развој и економски напредак. Одржавањем ажурних, прецизних и транспарентних регистара РГЗ омогућава грађанима и привреди да доносе одлуке на основу информисаног одлучивања.

/content/images/work/2023/ISO standardi.PNG

Републички геодетски завод је институција која је у децембру 2023. године успешно испунила захтеве међународних стандарда (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701), стекла сертификате, чиме је потврђена опредељеност највишег руководства институције и запослених, за примену, одржавање и стално унапређење пословног система у односу на захтеве стандарда, са основним циљем да се у континуитету испуњавају захтеви заинтересованих страна.