Евиденција решења о рушењу бесправно подигнутих објеката


Eвиденција решења о рушењу бесправно подигнутих објеката има за циљ да централизује донета Решења о рушењу бесправно подигнутих објеката и да омогући корисницима брзо и тачно претраживање базе донетих решења.

Решења се уносе на бази катастарске општине, броја и подброја парцеле и врсте нелегалног објекта.