Услуге


Републички геодетски завод пружа широк спектар услуга грађанима, привреди И државним органима, које су кључне за модерно друштво и његов развој. Наше услуге обухватају прикупљање и дистрибуирање геопросторних и катастарских података, праћење и извештавање са тржишта непокретности. Кроз интегрисане информационе системе и иновативне технологије, омогућавамо прецизну евиденцију власништва на непокретностима. Наша посвећеност квалитету и транспарентности чини нас кључним партнером за грађане, привреду и државне институције. Пружањем услуга РГЗ доприноси ефикасном управљању ресурсима и подржава одрживи економски развој Републике Србије.

/content/images/work/2023/ISO standardi.PNG

Републички геодетски завод је институција која је у децембру 2023. године успешно испунила захтеве међународних стандарда (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701), стекла сертификате, чиме је потврђена опредељеност највишег руководства институције и запослених, за примену, одржавање и стално унапређење пословног система у односу на захтеве стандарда, са основним циљем да се у континуитету испуњавају захтеви заинтересованих страна.