Услуге катастра непокретности


СИГУРНОСТ И ИНФОРМИСАНОСТ ПРИЛИКОМ КУПОПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Катастар непокретности је основни и јавни регистар о непокретностима и стварним правима на њима који преставља најважнији инструмент и механизам контроле при прометовању непокретностима.

Свако прометовање непокретношћу која није уписана у Катастар представља ризичну куповину. Веома је важно за све купце да разликују ситуације у којима је забрањен промет непокретности од ситуација у којима не постоји оваква врста забране, али је купопродаја ризична.

Катастар штити уписане власнике непокретности, али гарантује сигурност и будућим власницима, потенцијалним купцима, омогућавајући им да направе “сигуран избор” приликом куповине непокретности и обезбеђујући увид у све информације везано за непокретност.

Непокретности које се уписују у Катастар непокретности су:

  • земљишне (катастарске парцеле пољопривредног, шумског, грађевинског, водног и другог земљишта)
  • надземни и подземни грађевински објекти
  • посебни делови објеката који чине грађевинску целину (стан, пословни простор, гаража и други)

Катастар непокретности садржи податке о земљишту (назив катастарске општине, број, облик, површина, начин коришћења, бонитет, катастарска класа ), зградама, становима и пословним просторијама, као посебним деловима зграда (положај, облик, површина, начин коришћења, спратност и собност) и другим грађевинским објектима. Такође пружа податке и о правима на непокретност и носиоцима тих права, теретима и ограничењима. У Катастар непокретности уписују се право својине и друга стварна права на непокретност, одређена облигациона права која се односе на непокретност, реални терети и ограничења у располагању непокретношћу.