Процена и вођење вредности непокретности


Републички геодетски завод је државна институција којој је Законом о државном премеру и катастру, 2011. године поверена надлежност процене и вођења вредности непокретности.

Од 2012. године је стављен у функцију Регистар цена непокретности, а јавна објава података за целу територију Републике Србије је доступна од новембра 2014. године. Од априла 2018. године омогућен је нови ниво услуге издавања података из Регистра цена непокретности путем роле „Професионални корисник“ која регистрованим корисницима омогућава да у било које доба дана самостално генеришу извештај о оствареним купопродајама.

Kао резултат деценијског рада, Републички геодетски завод је развио модеран, иновативан, транспарентан и међународно признат систем за масовну процену вредности непокретности и праћење стања на тржишту непокретности.

Масовна процена, по међународним и европским стандардима, дефинисана је као процес одређивања вредности непокретности на одређени датум, коришћењем стандардизованих метода над свим подацима на тржишту непокретности које се посматра, као и статистичко испитивање тих података у оквиру посматраног тржишта

Систем масовне процене вредности непокретности Републичког геодетског завода обезбеђује у Републици Србији транспарентност и отвореност тржишта непокретности, подршку социјалним и економскима политикама, основу за одржив економски развој као и објективност процене вредности за све грађане, државу и привреду.