Топографски производи


По Закону о државном премеру и катастру (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 18 од 26. марта 2010, 65 од 25. јула 2013, 15 од 6. фебруара 2015 - УС, 96 од 26. новембра 2015, 47 од 15. маја 2017 - Аутентично тумачење, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 41 од 31. маја 2018 - др. закон, 9 од 4. фебруара 2020 - др. Закон), делокруг Републичког геодетског завода су геодетски радови и послови државне управе који се односе на топографски премер, топографско-картографску делатност и даљинску детекцију. Подаци топографског премера и подаци из других извора воде се у топографско-картографској бази података. За потребе ажурирања топографско-картографске базе података врши се периодично снимање из ваздуха територије Републике Србије и прикупљање података другим методама и поступцима.

Топографски производи које прикупља и израђује Републички геодетски завод су: сателитски снимци, аерофотограметријски снимци, дигитални ортофото, дигитални модел терена, основни топографски модел, државне карте и производи даљинске детекције. На основу лиценцног споразума Framework Licence Agreement (FLA) Републички геодетски завод израђује и ажурира EuroGeographics производе: EuroBoundaryMap, EuroGlobalMap и EuroRegionalMap.