Буџет


Финансијски план РГЗ за 2024.год
Финансијски план РГЗ-а за 2023. годину
Финансијски план РГЗ-а за 2022. годину
Измена и допуна финансијског плана Републичког геодетског завода за 2021. годину
Финансијски план РГЗ-а за 2021. годину
Финансијски план РГЗ-а за 2020. годину
Финансијски план РГЗ-а за 2019. годину

Реализовани буџет за 2020. годину

Буџет РГЗ - Први квартал 2020.
Буџет РГЗ - Други квартал 2020.
Буџет РГЗ - Трећи квартал 2020.
Буџет РГЗ - Четврти квартал 2020.

Реализовани буџет за 2019. годину

Буџет РГЗ - Први квартал 2019.
Буџет РГЗ - Други квартал 2019.
Буџет РГЗ - Трећи квартал 2019.
Буџет РГЗ - Четврти квартал 2019.

Реализовани буџет за 2018. годину

Споразум РГЗ-а и Коморе јавних извршитеља
Буџет РГЗ - Први квартал 2018.
Буџет РГЗ - Други квартал 2018.
Буџет РГЗ - Трећи квартал 2018.
Буџет РГЗ - Четврти квартал 2018.

Додатни извори финансирања

Републички геодетски завод финансира се и средствима из донаторских и партнерских пројеката које можете погледати ОВДЕ

Финансијски план РГЗ-а за 2018. годину
Подаци о планираним и утрошеним средствима РГЗ-а за 2016. годину
Финансијски план РГЗ-а за 2017. годину
Преглед планираних и реализованих средстава Републичког геодетског завода из извора 01 - Буџет РС у периоду 01.01.-30.04.2017. године