Одлуке


Одлука о преласку на нови просторни рефернтни систем етрс 89 и утм пројекција
Одлука о допуни Каталога докумената, података и инфромација степен тајности Поверљиво и Интерно
Одлука о престанку коришћења аналогних катастарских планова
Одлука о прерасподели радног времена
Одлука о утврђивању висине накнаде плате за време привременог одсуствовања са рада због епидемије заразне болести ковид 19
Потписан Каталог докумената,података и информација
Одлука о одређивању тајних података у Републичком геодетском заводу