Одлуке


Одлука о преласку на нови просторни рефернтни систем етрс 89 и утм пројекција
Одлука о престанку коришћења аналогних катастарских планова
Одлука о прерасподели радног времена
Одлука о именовању лица за безбедност и здравље на раду
Одлука о одређивању тајних података у Републичком геодетском заводу
Потписан Каталог докумената,података и информација који треба да буду означени степеном тајности "Поверљиво" о "Интерно" у РГЗ-у (септ.2022)