Социо-економска анализа утицаја НИГП-а

Извештај о усклађености националне инфраструктуре геопросторних података са јавним политикама у Републици Србији
Извештај о социјално-економским користима Студије српског НИГП-а
Стратешки акциони план за Националну инфраструктуру геопросторних података Републике Србије

Стратегије и планови

Стратегија развоја РГЗ-а
Средњерочни план Републичког геодетског завода за период од 2022. до 2024. године
Извештај о спровођењу Средњорочног плана 2021-2023 за 2021. годину.