Упутства


Упутство о поступању запослених приликом пружања услуга особама са инвалидитетом
Упутство и одлука о преласку на нови просторни референтни систем етрс 89 и утм пројекција
Измене упутства о коришћењу и одржавању службених возила
Упутство о допунама упутства о коришћењу и одржавању службених возила
Упутство о коришћењу и одржавању службених возила 01 бр 404-97/2013 од 30.12.2013.
Упутсво за преглед елабората
Упутство за одржавање и унапређење кавалитета података дигиталног катастарског плана насталог дигитализацијом аналогних планова
Упутство за поступање приликом достављања другостепених одлука
Измена упутства - Београд ГНСС 09 06 2021
Измена упутства за поступање у одржавању катастра непокретности и водова на територији Града Београда а које се односи на реализацију ГНСС мерења
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе 20_22
Упутство за поступање при изради, односно контроли елабората геодетских радова када су мерења реализована методом ласерксог скенирања
Упутство за поступање службе након покретања поступка комасације