Упутства


Упутство о допунама упутства о коришћењу и одржавању службених возила
Упутство о поступању запослених приликом пружања услуга особама са инвалидитетом
Упутство и одлука о преласку на нови просторни референтни систем етрс 89 и утм пројекција
Измене упутства о коришћењу и одржавању службених возила
Упутство о коришћењу и одржавању службених возила 01 бр 404-97/2013 од 30.12.2013.
Упутсво за преглед елабората
Упутство за одржавање и унапређење кавалитета података дигиталног катастарског плана насталог дигитализацијом аналогних планова
Упутство за поступање приликом достављања другостепених одлука
Измена упутства - Београд ГНСС 09 06 2021
Измена упутства за поступање у одржавању катастра непокретности и водова на територији Града Београда а које се односи на реализацију ГНСС мерења
Упутство за поступање при изради, односно контроли елабората геодетских радова када су мерења реализована методом ласерксог скенирања
Упутство за поступање службе након покретања поступка комасације